W dzisiejszych czasach tatuaż jest uznawany przez wielu ludzi, szczególnie tych, którzy sami są jego posiadaczami, za dzieło sztuki. Jego specyfikę wyznaczać może fakt, że miejsce tatuażu nie znajduje się na wystawie, w muzeum lub w galerii, ale jest wykonywany na bardzo nietypowym materiale – ludzkiej skórze. Mimo że tatuaże istniały w zachodniej cywilizacji od stuleci, dopiero od lat sześćdziesiątych XX wieku można o zapoczątkowaniu tego zjawiska na szerszą skalę. Było to związane ze zmianami społeczno-kulturowymi,
a także zmianą stylów artystycznych, gustów estetycznych oraz upodobań kosmetycznych. Ponadto, na rozwój sztuki tatuowania ludzkiego ciała wypłynęła zmiana sposobów traktowania ludzkiego ciała oraz symboliki międzyludzkiej komunikacji.

Należy podkreślić, że obok specyficznej kultury tatuażu, która przez lata rozwijała się w środowiskach przestępczych i więziennych, w których to rysunki na ciele pełnią funkcję komunikatów zrozumiałych tylko dla wąskiej grupy osób wtajemniczonych w daną symbolikę, istnieje również odrębna filozofia związana z tym, że człowiek uważa dekorację za element wyznaczająca nieprzekraczalną linię podziału między nim a zwierzęciem.

W ciągu stulci ukształtowały się różnorakie cele i funkcje zdobienia własnego ciała tatuażem, który określał m.in.: przynależność do konkretnej grupy zawodowej, religijnej, przestępczej lub plemiennej, a także wyznaczał stosunki pokrewieństwa czy pozycję społeczną. Tatuaże stosowano także w celu napiętnowania więźniów i niewolników. Współcześnie funkcje tatuażu dotyczyć mogą aspektów religijnych, kosmetycznych oraz erotycznych. Ponadto, tatuaż może być także materialnym dowodem przejścia różnego rodzaju obrzędów inicjacyjnych. Wielokrotnie przeglądając w Internecie zdjęcia tatuaży dochodzę do wniosku że są to wspaniałe dzieła sztuki. Wiadomo że nie każde, jednak bardzo często tak należy je postrzegać. Nie mówię tutaj o jakiś bohomazach, jednak o prawdziwych małych obrazach, nieraz wcale nie takich małych.

Tagi dodane do tego wpisu przez autora bloga: , ,